Biorąc pod uwagę fakt, iż koszt danej sprawy jest zależny od charakteru danej sprawy, stopnia zawiłości i nakładu pracy jest on każdorazowo ustalany w rozmowie z adwokatem.

Zasadniczo stawki wynagrodzenia opierają się na przepisach Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1348 z późń. zm.). Wskazać należy, iż istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Szczególną okolicznością, którą należy brać pod uwagę rozważając celowość zaangażowania adwokata jest fakt, że w razie wygrania sprawy sąd zasądza zwrot poniesionych kosztów od strony przeciwnej.
 
STRONA GŁÓWNA | ZAKRES USŁUG | WINDYKACJA | CENNIK | KONTAKT Realizacja: Verakom
Copyright © KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Marcin Budzikowski Nowy Sącz.