Windykacja

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na usługi prawne w zakresie windykacji, Kancelaria zajmuje się również odzyskiwaniem należności na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucji komorniczej.

Kancelaria nie jest firmą windykacyjną, która najczęściej ogranicza swoje działania do wysyłania wezwań do zapłaty. Jest profesjonalną kancelarią prawniczą, która poprzez wykorzystanie własnego potencjału oraz uprawnień zapewnia kompleksową pomoc prawną, również w zakresie odzyskania wierzytelności.

Kancelaria dzięki nowoczesnym technikom rozpoznawczym, jak i zdobytej wiedzy, zapewnia swoim Klientom skuteczne działania.

W skład oferowanych usług w zakresie windykacji wchodzi:
- windykacja polubowna - obejmuje przedsądowe dochodzenie należności od dłużnika,
- dopisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów - na zlecenie Klientów Kancelaria kieruje wnioski o wpisanie osoby lub podmiotu gospodarczego do Krajowego Rejestru Długów,
- windykacja sądowa - Kancelaria reprezentuje wierzycieli w postępowaniach we wszystkich instancjach, również przed Sądem Najwyższym,
- egzekucja komornicza - dzięki współpracy z Komornikiem Sądowym zapewniamy szybką ściągalność wierzytelności,
- reprezentacja dłużnika - zdobyta wiedza oraz doświadczenie pozwala Kancelarii zapewnić skuteczną pomoc prawną potencjalnym dłużnikom, na każdym etapie postępowania,
- pieczęć prewencyjna - Klienci Kancelarii mają do dyspozycji posługiwanie się w relacjach z kontrahentami sformułowaniem, iż w przypadku zwłoki w płatności windykacja należności zostanie przekazana Kancelarii Adwokackiej Adwokat Marcin Budzikowski.
- mediacja stron - Kancelaria zapewnia możliwość szukania kompromisu między stronami w zakresie powstałego sporu co do płatności

Adres:

 ul. Węgierska 106
33-300 Nowy Sącz

Telefon:

tel. : 697 970 567
tel. : 602 857 251

E-mail:

m.budzikowski@wp.pl
www.budzikowski-adwokat.pl