Spory majątkowe

Duża ilość dokumentów

Pomagam moim Klientom rozstrzygać spory majątkowe. Najczęściej prowadzę sprawy dotyczące podziału majątku po rozwodzie. Do takiego podziału może dojść tylko w sytuacji, gdy ustanie wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami. Następuje to po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego lub gdy przed notariuszem została ustanowiona rozdzielność majątkowa. W większości przypadków między małżonkami nie ma porozumienia w zakresie podziału majątku. W takiej sytuacji należy złożyć do sądu powszechnego odpowiedni wniosek, dzięki czemu będzie można ustalić skład i wartość mienia wspólnego, a następnie je podzielić.
H2: Jak prz

Jak przebiegają sprawy o podział majątku?

W przypadku takich spraw bardzo ważna jest odpowiednia inicjatywa dowodowa byłych małżonków, którzy zgodnie ze stanem faktycznym ujawnią wartość majątku wspólnego. Niekiedy małżonkowie zatajają przed sobą informacje dotyczące mienia, co utrudnia biegłym jego wycenienie. Jeśli wartość zostanie źle oszacowana, wówczas któraś ze stron może zostać poszkodowana finansowo. Oczywiście proces umożliwia rozliczenie nakładów, które zostały poniesione z mienia osobistego na dobytek wspólny i odwrotnie. W tego typu sporach warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata.