Sprawy o zapłatę

Dokument przy młotku sędziowskim

Zajmuję się prowadzeniem spraw o zapłatę, które w większości przypadków dotyczą wykonania zobowiązań z tytułu umów cywilnoprawnych – sprzedaży, najmu lub za wykonanie usługi. Są to jedne z najczęstszych spraw toczących się w sądach cywilnych. W zależności od specyfiki sprawy, rodzaju zobowiązania i kwoty zapłaty, zaspokojenia swoich roszczeń można domagać się w następujących trybach postępowania:

  • zwykłym,
  • upominawczym,
  • uproszczonym,
  • nakazowym,
  • elektronicznym postępowaniu upominawczym, np. przez e-sąd lub EPU.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawach o zapłatę?

Z mojej strony oferuję Państwu kompleksową pomoc prawną, niezależnie od jej trybu procesowego. W postępowaniach przedsądowych zajmuję się przygotowywaniem wezwań do zapłaty. Ponadto pomagam w sporządzeniu pozwu i dalszych pism procesowych. Na każdym etapie reprezentuję Klienta przed sądem. Udzielam także fachowych porad dotyczących wyboru optymalnego trybu postępowania, biorąc pod uwagę charakter i specyfikę sprawy, a także podejmowane wcześniej przez Klienta działania windykacyjne. Obsługuję nie tylko stronę powodową, ale także osoby wobec których dochodzona jest należność.