Obsługa prawna w postępowaniach karnych

Wypełnianie dokumentu

Oferuję obsługę prawną w postępowaniach karnych. Najczęściej prowadzę sprawy związane z oszustwami, kradzieżą, rozbojami oraz paserstwem. Pomagam również osobom, które popadły w konflikt z prawem przez posiadanie narkotyków i handel nimi oraz tym, którzy prowadzili pojazd mechaniczny mimo sądowego zakazu. Jako obrońca, biorę aktywny udział we wszystkich czynnościach procesowych wszczętych wobec podejrzanego/oskarżonego. Jestem obecny w trakcie przesłuchania, kontaktuję się z organami ścigania, a także sporządzam niezbędne pisma procesowe i środki zaskarżenia (np. zażalenia, apelacje).

Zalety współpracy z adwokatem w sprawach karnych

Osoba, która zdecyduje się na pomoc adwokata w sprawach karnych, zyskuje gwarancję, że jej prawa będą respektowane przez policję i prokuraturę. Nie zaszkodzi sobie składając nieprzemyślane wyjaśnienia/zeznania i wspólnie z prawnikiem ustali najlepszą dla siebie linię obrony. Co więcej, adwokat może wynegocjować z organami ścigania łagodniejsze warunki poddania się karze. Będzie też reprezentował Klienta przed sądem i wykorzysta wszystkie instrumenty prawne, by wpłynąć na wynik rozprawy.