Sprawy rozwodowe, rodzinne i separacje

Duża ilość dokumentów

Zajmuję się prowadzeniem spraw rozwodowych, rodzinnych i o separację. Tego typu postępowania są zazwyczaj długotrwałe i skomplikowane, a wydane orzeczenie wywiera wypływ na różne płaszczyzny życia – dzieci oraz dorosłych. Sprawom tym towarzyszą silne emocje, dlatego do każdej z nich pochodzę w sposób indywidualny. Staram się dostosować metody działania do potrzeb i faktycznej sytuacji Klientów. W przypadku spraw rozwodowych należy udowodnić, iż między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, natomiast w sprawach o separację wystarczy stwierdzenie zupełnego rozkładu pożycia.

Jak wygląda przebieg sprawy rozwodowej?

Rozwód nie może zostać orzeczony w sytuacji, jeśli na wskutek tego miałyby ucierpieć małoletnie dzieci lub z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Poza tym rozwód nie jest dopuszczalny wtedy, gdy żąda go małżonek, który jest winny rozkładu pożycia. Na życzenie małżonków sąd może zaniechać orzekania o winie. W wielu sytuacjach ma to jednak znaczący wpływ na ewentualne świadczenie alimentacyjne, dlatego pary z dziećmi zazwyczaj się na nie decydują.