Sprawy o spadek i podział spadku

Wypełnianie dokumentu przez stojącego człowieka

Zajmuję się prowadzeniem spraw o spadek i podział spadku. Samo powołanie kogoś do spadku nie oznacza, że z chwilą śmierci spadkodawcy sprawy są już uregulowane na mocy prawa. Konieczne jest przejście przez postępowanie spadkowe. Dziedziczenie odbywa się na mocy testamentu lub w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Spadek można nabyć w momencie złożenia oświadczenia o przedmiocie nabycia spadku lub w ciągu 6 miesięcy od dnia, gdy dana osoba dowiedziała się o powołaniu do spadku. Jednak samo złożenie oświadczenia nie jest wystarczające. Konieczne jest potwierdzenie nabytych praw u notariusza lub w ramach postępowania sądowego.

Jak podzielić spadek?

Sprawy o podział spadku są prowadzone przed sądem. Ich celem jest podzielenie majątku i rozdysponowani go między każdego ze spadkobierców, którzy wchodzą w skład spadku rzeczy lub praw. Spawy tego typu mogą również dotyczyć wyrównania wartości spadku poprzez spłatę lub dopłatę. Podział spadku nie jest wymagany przez prawo, jeśli jednak jest więcej niż jeden spadkobierca, wówczas występują pewne ograniczenia w dysponowaniu majątkiem, np. jego sprzedażą. Podział majątku może nastąpić wiele lat po śmierci spadkodawcy.